ZW3D™

Puncte forte: ZW3D™

  • Opțiuni flexibile de modelare și asamblare
  • Proces complet de modelare matrițe
  • Modelare hibridă cu editare directă

ZW3D™ este un pachet software pentru modelare 3D cu aplicabilitate CAD/CAM, ce include diverse module pentru modelare hibridă, module specializate pentru proiectarea matrițelor, lucrul cu nori de puncte, randare și multe altele. Acest software  permite realizarea proceselor tehnologice și generarea strategiilor CAM pentru prelucrări prin frezare până la 5 axe.

ZW3D™ este bazat pe nucleul OverdriveTM, permițând modelarea hibridă, atât cu solide cât și cu suprafețe. Programul vă poate asista pe parcursul întregului ciclu conceptual al produsului, de la proiectarea până la fabricarea acestuia.

ZW3D™ permite proiectanților să lucreze simultan cu entități de tip rețele (wireframes), solide și suprafețe de tip free-form de clasă A, totul în mod parametric. Pachetul include și instumente care permit moduri de lucru de tip inginerie concurență și colaborativă.

ZW3D™ permite modificare și manipularea atât a modelelor deschise cât și închise, prin tehnologia de editare directă SmoothFlowTM. O suită de comenzi intuitive și ergonomice facilitează combinarea modelării parametrice cu cea directă, pentru o cât mai bună productivitate.

ZW3D™ include numeroase funcții specializate pentru proiectarea matrițelor, pornind de la modelul 3D al piesei. De asemenea, programul include un modul specializat pentru inserarea elementelor tipizate pentru matrițe (coloane de ghidare, canale de răcire, stifturi de centrare, etc). ZW3D™ permite importul datelor de tip nori de puncte, obținute prin scanarea 3D a obiectelor fizice și încorporarea acestora în modelele 3D. Tehnologia de „reverse engineering” permite finisarea modelului obținut, prin micșorarea pasului de discretizare a rețelelor, prin construcția de suprafețe sau prin umplerea golurilor. Utilizatorul poate remedia erorile apărute la importul modelelor, cu ajutorul a numeroase funcții de corecție a geometriei. Astfel, pot fi unite suprafețe, pot fi umplute golurile dintre acestea printr-o nouă suprafața și poate fi analizată topologia unei suprafețe, cu indicarea toleranțelor.

Programul este realizat în formă modulară și oferit în patru variante, Lite, Standard, Professional și Premium. 

Poți descărca software-ul ZW3D all-in-one aici: www.zwsoft.com/zw3d/. Ai "free trial" timp de 30 de zile după descărcare soft.